Wille Optims sopvalsar är det rätta verktyget för röjning av löv, snö och sand. Vattenmunstycken för dammbindning som standard för borsten.
  • För användning året runt
  • Valsens ändar är fria, vilket gör det möjligt att borsta bredvid väggar och kantstenar
  • Tvärgående lutning på ±6º möjliggör bra borstresultat
  • Hydraulisk rotationsvinkel ± 27°
  • Valsens flytande rörelse i höjdled med ca. 300 mm gör att den följer markens ojämnheter.
  • Stötabsorption säkerställer jämn borstning
  • Det är enkelt att byta lameller, man behöver inte lossa hydraulmotorn
  Minsta arbetsbredd (mm) Största arbetsbredd (mm) Vikt (kg) Wille
Sopvals 140 *) 1250 1400 320 265-275
Sopvals 170 1515 1700 400 365-375
Sopvals 200 1780 2000 450 465-475
Sopvals 240 2040 2400 480 665-865
Sopvals 270 2400 2700 510 665-865
Sopvals 320 2850 3200 560 865

*) I sopvalsen 140 finns hydraulisk sidoförfyttning, 220 mm åt vänster och 265 mm åt höger. Den valsens flytande vertikalrörelse är 100 mm.