Wille Optims sopvalsar är det rätta verktyget för röjning av löv, snö och sand. Vattenmunstycken för dammbindning som standard för borsten.
  • För användning året runt
  • Valsens ändar är fria, vilket gör det möjligt att borsta bredvid väggar och kantstenar
  • Tvärgående lutning på ±6º möjliggör bra borstresultat
  • Hydraulisk rotationsvinkel ± 27°
  • Valsens flytande rörelse i höjdled med ca. 300 mm gör att den följer markens ojämnheter.
  • Stötabsorption säkerställer jämn borstning
  • Det är enkelt att byta lameller, man behöver inte lossa hydraulmotorn
  Minsta arbetsbredd (mm) Största arbetsbredd (mm) Vikt (kg) Wille
Sopvals 140 *) 1250 1400 320 265
Sopvals 170 1515 1700 400 365
Sopvals 200 1780 2000 450 465
Sopvals 240 2040 2400 480 665, 865
Sopvals 270 2400 2700 510 665, 865
Sopvals 320 2850 3200 560 865

*) I sopvalsen 140 finns hydraulisk sidoförfyttning, 220 mm åt vänster och 265 mm åt höger. Den valsens flytande vertikalrörelse är 100 mm.