Med sopskopa rengör du ytor och samlar samtidigt upp skräp i behållaren. Dammbindning understöds av en integrerad vattentank till borsten, från vilken bevattningsdysorna går till sidoborsten och valsen. Tanken och borsten stiger och sjunker efter markytan, och anordningen behöver inte ens lyftas eller sänkas för sig även om den saktar ner vid någon plats. Om man kör emot en vägg eller annat hinder fjädrar sidoborsten. Tankens botten öppnas hydrauliskt för tömning och Willes lastare gör det möjligt att tömma det upp på en lastpall.
  • Integrerad bevattningstank, 150 - 200 l
  • Flytande vertikal rörelse av tank och borste
  • Sidoborste på höger sida är standars, borste till vänster finns som tillval
  • Ett stödhjul fram och två bak
  Volym (liter) Volym vattentank (liter) Arbetsbredd (mm) Valsdiameter (mm) Vikt (kg) Wille
Sopskopa 205 200 100 1700, med extra sidoborste 2050 600 525 365-375
Sopskopa 305 300 100 2050, med extra sidoborste 2500 600 560 465-475
Sopskopa 650 560 200 2250, med extra sidoborste 2700 700 750 665-865