Med lövskopan kan du samla löv och ris. Locket kan tas bort och du har en snöskopa. Ett arbetsredskap, många användningar.
  • Skopan har en lucka som öppnas för hand, från vilken det uppsamlade materialet kan placeras inuti skopan utan att det uppsamlade materialet exempelvis sprids för vinden.
  • Hela skopan kan öppnas och stängas hydrauliskt från maskinens styrenhet.
  Volym (liter) Arbetsbredd (mm) Vikt (kg) Wille
Lövskopa 1200 1200 1950 455 465-475
Lövskopaa 1900 1900 2300 615 665-865