Rugga upp ytan på gator, cykelbanor och parkeringsplatser med hjälp av det hydrauliska bakre bladet. Genom att rugga upp ytan får du fram den gamla sanden från tidigare sandningar så att behovet av sandning minskar. Hålstålet hjälper till att jämna till slask som frusit på ojämna ytor. Med tappstålet minskar halkan även på isiga vägunderlag. Under sommaranvändning ruggar det bakre bladet upp och tar bort ojämnheter på grusvägar.
  • Finns som hålstål eller Sandviks tappstål
  • Stödhjul för sommarbruk finns som tillval
  • Hydraulisk lutning och vändning
  • Fytande rörelse vid horisontella och lutande plan
  Bladets bredd (mm) Vändning av blad +/- Lutning av blad +/- Vikt (kg) Wille
Hydrauliskt bakre blad 2500 2500 25° 10° 450 665-865