Om grundskopans lyfthöjd inte är tillräcklig är lösningen en högtippad skopa. Då får du märkbart mer lyfthöjd för till exempel lastning av snö.
  • För lastning av lätt material.
  • Märkbart större dumpningshöjd och dumpningsavstånd jämfört med normalskopan.
  Volym (liter) Arbetsbredd (mm) Dumpningshöjd (mm) Vikt (kg) Wille
Högtippande skopa 550 550 1580 1000  (265)

3130  (365)
300 265-375
Högtippande skopa 800 800 1700 3400 400 465-475