Om grundskopans lyfthöjd inte är tillräcklig är lösningen en högtippad skopa. Då får du märkbart mer lyfthöjd för till exempel lastning av snö.
  • För lastning av lätt material.
  • Märkbart större dumpningshöjd och dumpningsavstånd jämfört med normalskopan.
  Volym (liter) Arbetsbredd (mm) Dumpningshöjd (mm) Vikt (kg) Wille
Högtippande skopa 550 550 1580 1000  (265)

3130  (365)
300 265, 365
Högtippande skopa 800 800 1700 3400 400 465