SmartDrive - enklare och noggrannare

Förare som använder drivpedalen för att anpassa hastigheten kan efter en arbetsdag känna sig trötta i benet. I det långa loppet kan det vara tungt att sänka körhastigheten med drivpedalen.

SmartDrive är ett mer ergonomiskt alternativ till drivpedal. Där förvandlas gaspedalen automatisk till körpedal när handgas är aktiverad. Nu kan du med körpedalen justera körhastighet och inte dieselmotorns varvhastighet.

Nu kan du med körpedalen justera körhastighet och inte dieselmotorns varvhastighet.

Gräsklippare, lövblåsare, högtryckstvätt och borstar kräver höga varvtal från motorn men platshastigheten får inte vid arbetets gång vara för hög. Med hjälp av SmartDrive-systemet kan du reglera motorns varvtal optimalt för det redskap du använder och endast använda fotpedalen till att justera maskinens hastighet.

SmartDrive-pedalen är standard i alla nya Wille-modeller från och med 2017.