Den första maskinen i Delta-serien av fjärde generation

Wille 475 är den mest sålda maskinen för miljötjänster i sin kategori, med föraren alltid i fokus. Trots sina kompakta dimensioner har Wille 475 egenskaper som är typiska för mycket större maskiner, och inte heller långa arbetsdagar känns ansträngande i den. Förarhytten är helt ny och klart större än tidigare. Föraren har en utmärkt sikt i alla riktningar från sitt säte. En av de viktigaste tekniska innovationerna i maskinen är den elektriskt styrda lastarventilen. Med den kan föraren justera lastarens rörelsehastighet precis som han vill och spara inställningarna för olika arbetsredskap. Med hjälp av den nya exakta farthållaren kan man genomföra olika arbetsuppgifter enkelt och säkert. Fyra olika körmoder. Genom val av körmoden kan föraren hitta den lämpligaste körstilen för varje arbetsuppgift.

Wille 475 har ett modernt utseende som kan enkelt modifieras till kundens eget företagsprofil genom att byta ut de övermålbara plastdelarna.

Wille 475

Ett panoramakontor med varierande utsikter

Tack vare de böjda fram- och bakfönstren, glasdörren och instrumentpanelen med låg bygghöjd, är utsikten från panoramahytten mer öppen än tidigare. Glasdörren är försedd med skjutbart fönster och det finns extra LED-bakljus i de övre hörnen på hytten. Ljudnivån i hytten är också lägre än tidigare och manöverorganen är korrekt placerade med tanke på ergonomi.

Oansenliga utsläpp

Motorn av Wille 475 är en Kohler-dieselmotor på 55 kW som är försedd med en partikelfilter och en katalysator och som uppfyller kraven enligt utsläppsklassen Stage V. Såsom i de övriga Wille-modellerna, kan man också i Wille 475 använda den andra generationens 100% HVO-biodiesel som bränsle.

Kohler Stage V 475 engine

Allt under kontroll

Föraren kan nu njuta av en ny stor skärm som ger omfattande information om maskinens funktioner.  Användargränssnittet har också omdesignats. Alla funktionerna som visas på displayen styrs med en navigeringsrulle som är integrerad i armstödet. Det finns snabbvalstangenter bredvid navigeringsrullen för de mest använda funktionerna. Sammanställningen är perfekt ur användarens synvinkel. Alla de viktigaste och mest använda funktionerna har koncentrerats inom räckhåll för förarens högra hand för att göra arbetet enklare och effektivare.

New display main view

Tillgång till servicepunkter

Motorhuven på Wille-maskinerna öppnar sig helt, vilket gör det lättare att kontrollera vätskenivåerna i motorrummet och underlättar servicen på maskinen. Motorhuven kan skjutas bakåt och lyftas bort vid behov. Efter servicen kan motorhuven lika enkelt stängas genom att skjuta den tillbaka. Det att motorrummet är lättåtkomligt minskar den tid som krävs för underhåll och inspektioner och möjliggör att den sparade tiden används för produktivt arbete.

Säkringarna och kretskorten sitter på hyttens högra sida där de är lättåtkomliga från utsidan via en öppningsbar lucka. En tydlig säkringskarta på dörrens insida visar var säkringarna är placerade.

Wille 475 engine cover off

Få jobbet gjort på en gång

Arbetsredskapen för Wille kan kopplas antingen framtill eller baktill på maskinen eller ovanpå motorhuven. Du kan koppla till maskinen all utrustning som behövs för flera arbetsfaser på en gång: bevattna vägen medan du använder sopvals och transportera upp till tio gånger mer vatten ovanpå motorhuven än vad tvättapparatens egen vattentank kan ta. Röjning av snö, spridning av sand och fyllning av sandspridaren från flaket under samma åktur. Du sparar både tid och bränsle eftersom du inte behöver återvända till startpunkten för att byta utrustning eller fylla tankar mitt under arbetet.

Wille has 3 places for Work attachments to be used simultaneously

Ekonomiskt intelligent

Wille 475 levereras som standard med en automatisk Eco Drive-funktion som minskar bränsleförbrukning och buller. Den justerar motorvarvtalet till det område där effektiviteten är bäst om det inte är nödvändigt att köra på höga varv. Förbrukning av bränsle och utsläppen blir då betydligt lägre. Den största nyttan av detta uppnås vid transportkörning.

Automatic Eco Drive symbol

Avancerad kontrollerbarhet

Smart Drive-moden är ett mer ergonomiskt alternativ till inchpedalen. När Smart Drive-körmoden väljs, förvandlas gaspedalen programmatiskt till körpedalen. Du kan ställa in det önskade motorvarvtalet med handgasreglaget och justera körhastigheten med gaspedalen. Smart Drive är en körmod för de gedigna Wille-proffs som vill underlätta och effektivera sitt arbete.

SmartDrive

Soft Drive-mod för arbeten som kräver precision

Om du väljer Soft Drive som körmod på Wille 475, reagerar maskinen lugnare under körningen. Då är maskinens gaspedal också mindre följsam. Soft Drive-körmoden passar perfekt för arbete med truckgafflar. Den förbättrar precision under arbetet och är säker för både föraren och miljön.

Soft Drive Symbol

Rätt anpassade rörelser för varje arbetsredskap

Föraren kan skapa en arbetsredskapsspecifik profil för sig själv eller för vilken arbetsredskap som helst. Som till exempel sopvals, skopa eller tvättapparat. En arbetsredskapsspecifik maximal hastighet (0 - 100% ) kan individuellt ställas in för lastarens rörelser, cylinderhydrauliken och motorns maximivarvtal. När du byter jobb eller arbetsredskap, kan du helt enkelt hämta via Wille användargränssnittet de värden som är optimerade just för detta redskap. Detta gör arbetet effektivt och säkert.

Display Work Profiles screenshot

Enkelt att jobba med maskinen och förflytta den

En av de nya egenskaperna hos Wille 475 är den exakta farthållaren. Den fungerar med samma logik som på bilar och underlättar till exempel snöröjning och renhållning av gångbanor. Föraren kan bättre fokusera på arbetet, eftersom hastighetsjusteringen inte längre fångar hans uppmärksamhet. Han kan också lättare hålla ett öga på omgivningen för att undvika farliga situationer. Farthållaren ger också extra komfort för transportkörningen.

Smart Cruiser Logo

Kontrollerad användning av smörjfett

Med det nya Smart Lube-systemet, som finns att få som tillval, kan användaren styra mängden smörjfett som appliceras genom centralsmörjningssystemet. Mängden anpassas till det aktuella arbetssättet - varken för mycket eller för lite. Mängden kan ställas in på Wille-displayen enligt följande. Av , Låg , Medium, Hög . Dessutom kan systemet manövreras manuellt. Om maskinen står på plats eller rör sig snabbare än 35 km/h applicerar systemet inte fett. Med systemet kan man undvika överflödig smörjning och samtidigt minska förbrukningen av fett och behovet att tillsätta fett i behållaren.

Smart Lube logo