Namnet är känt

Denna maskin är din stjärnspelare i skötseln av gator och grönområden 365 dagar om året. Exceptionell för sin klass, maskinens standardlastare gör Wille 375 till en särskilt mångsidig arbetsmyra utan att kompromissa med smidigheten. Tack vare den utdragbara lastaren och det stora sortimentet av arbetsredskap sköter du med en maskin mer än vad du gör med en minitraktor. Den motorhydrauliska mängdjusteringen underlättar hanteringen av arbetsutrustning i olika situationer. Du kan även ansluta en personluft till Wille 375 för arbeten på hög höjd, t.ex. lampbyte eller rensning av rännor.

Wille 375 feature image

Kontoret med vy, titta på det skiftande landskapet.

Ergonomi, bekvämlighet och bra sikt över miljön - är vad hytten är gjord av. I Willes hytt når du lätt de funktioner du behöver för arbetet. Föraren har oskymd sikt över redskapet fram och bak- och sidorutorna ger dig bra sikt runt omkring. Våra kunder har berömt vår hytt för att vara stilren och elegant. Håller du med? Upplev hytten själv i bildgalleriets 360-vy!

Enkel tillgång till motorutrymmet

Så att du har lätt att kontrollera vätskorna i motorutrymmet eller underhålla din Wille har våra maskiner en motorhuv som går att öppna helt. Du kan öppna den genom att glida bort den eller om det behövs ta bort den helt. Efter underhållet är det lika enkelt att glida tillbaka motorhuven. Enkel tillgång till motorutrymmet förkortar tiden för underhåll och kontroller och frigör därmed tid till produktivt arbete.

Wille 375 with engine cover removed

Få färdigt jobbet på en gång.

På Wille kan du fästa redskap fram, bak och på motorhuven. Du kan sätta fast ett flertal redskap som du behöver samtidigt: stänk vatten på vägen samtidigt som du sopar, och på motorhuven kan du ta med dig 10 gånger mer vatten än vad som får plats i själva tvättanken. Ploga, sanda och fyll på spridaren från flaket under samma resa. Du sparar inte bara tid utan även bränsle då du inte behöver återvända för att byta redskap eller fylla på tanken mitt under arbetet.

Wille has 3 places for Work attachments to be used simultaneously

Nå högre

Wille 375 kombinerar smidigheten hos den lilla klassen och dimensionen hos den stora - där frontlastaren alltid är standard. Frontlastare gör maskinen mångsidigare: till exempel kan du ploga snö på vintern, lyfta den med samma maskin till höga högar eller lasta den på ett flak för bortforsling.

Wille 375 with loader up

SmartDrive - enklare och noggrannare

SmartDrive är ett mer ergonomiskt alternativ till drivpedal. Där förvandlas gaspedalen automatisk till körpedal när handgas är aktiverad. Nu kan du med körpedalen justera körhastighet och inte dieselmotorns varvhastighet. Då kan arbetsredskap fungera optimalt oberoende av körhastigheten. 

SmartDrive

Intelligent ekonomisk

Wille 375 har Automatic Eco Drive-funktionen som standard vilket minskar bränsleförbrukning och buller. Den justerar motorvarvtalet till optimalt läge för arbetsområdet då du inte behöver höga varvtal. På detta sätt blir både bränsleförbrukningen och utsläppen mindre. Störst nytta av detta får man under transportsträckorna.

Automatic Eco Drive