Vilakone Oy

Vilakone Oy är den största tillverkaren av miljöunderhållsmaskiner i viktklass 2 - 7 t i Norden.

Över 7000 Wille-miljöunderhållsmaskiner har sålts sedan 1983. Huvudmarknaderna för närvarande är Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Nordamerika. Förutom den moderna, högklassiga produktionen, spelar företagets egen produktutvecklingsavdelning en avgörande roll.

Vilakone Oy tillverkar också mer än tjugo olika arbetsredskap som har optimerats för alla fyra årstider. Marknadsledarens starka kunnande syns också i de konkurrenskraftiga och högklassiga produkterna. Vilakone Oy har en omsättning på mer än 30 miljoner euro och företagets fabriker är belägna i Loimaa, Finland.

Vilakone Oy är medlem i EUnited, European Association of Municipal Equipment Manufacturers.