Hitta den för dina behov bäst lämpade Wille-maskinen

Det är viktigt att välja den basmaskin som är bästa anpassad till arbetsuppgifterna för att få ett så effektivt arbete som möjligt. Wille-familjen innefattar basmaskiner inom 2 - 7 -tonsklassen för arbeten inom fastighetsskötsel och miljöskötsel.

Förutom vikt och storlek är basmaskinens motoreffekt, prestandan och egenskaperna hos det hydrauliska systemet samt utbudet av arbetsredskap som passar viktiga faktorer när det gäller vak av lämplig maskin. Wille-maskinerna 365 - 865 har som standardutrustning en kraftfull lastare som ytterligare utvidgar de möjliga arbetsuppgifterna för maskinen. Speciellt på vintern då underhållsarbeten är som mest krävande utmärker sig Wille bland andra underhållsmaskiner.

I tabellen kan du enkelt jämföra egenskaperna hos Wille-maskinerna. Om du inte kan hitta svar på dina frågor här, eller om du upplever att du behöver mer hjälp med ditt val, är våra sakkunniga försäljare redo att besvara dina frågor och tillsammans med dig hitta det efter dina behov bästa lösningen för såväl maskin som arbetsredskap.