Ympäristö

Ympäristön hoitoon tarkoitettuja koneita valmistavana yrityksenä meille on tärkeää minimoida oman toimintamme ja koneidemme aiheuttavat ympäristöä kuormittavat tekijät.

Liikkuvien moottorityökoneiden osalta käytön ja käytöstä poiston aikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat pääasiassa koneessa käytettä­vistä kemikaaleista ja materiaaleista sekä pakokaasuista. Lisäksi koneiden ympäristövaikutuksiksi voidaan laskea sen välittömään ympäris­töön kohdistuvat vaikutukset, kuten melusaaste.

Symbol of environmental hazard

 

Muista koneiden käytössä ja huolloissa seuraavat ympäristönäkökohdat:

Älä päästä öljyä luontoon

Koneessa käytettävät voiteluaineet, hydrauliöljy ja polttoneste voivat olla ympäristölle haitallisia. Nestevuodon sattuessa öljy on kerättävä imeytysaineilla.

Käytetyt öljyt ovat ongelmajätettä

Käytetyt öljyt, mukaan lukien bioöljyt, ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa päästää luontoon eikä viemäriin. Jäteöljy sekä öljyiset jätteet (esim. suodattimet) on toimitettava hävitettäväksi asianmukaisesti.

Symbol of recycling

Älä häiritse ympäristöä

Ympäristömelulle asuinalueilla on määritetty päivän ja yön raja-arvot. Vältä meluisia ja pitkäkestoisia työvaiheita asutusalueilla erityisesti yöaikaan.

Toimita kierrätyskelpoiset, käytöstä poistettavat materiaalit (renkaat, ohjaamon muovit ja lokasuojat, metalli- ja lasiosat) jatkokäsittelyyn. Lisätietoja kierrätyskelpoisuudesta saat val­mistajalta.

Vanhempienkin koneiden päästötasoon voidaan vaikuttaa varmistamalla että polttoainejärjestelmä, moottori ja pakokaasujen puhdistuslaitteet toimivat oikein

Pakokaasujen määrä on suoraan verrannollista poltettavan polttoaineen määrään. Uusien koneiden ja moottorien päästöt ovat vähentyneet huomattavasti liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin 97/68/EY tiukentuvien päästöluokkien vaatimuksien myötä. Vanhempienkin koneiden päästötasoon voidaan vaikuttaa varmistamalla että polttoainejärjestelmä, moottori ja pakokaasujen puhdistuslaitteet toimivat oikein.

Polttoaineenkulutusta ja päästöjä voit vähentää myös taloudellisella ajotavalla:

  • Vältä tarpeetonta joutokäyntiä

  • Pidä ajonopeus tasaisena ja aja alhaisemmilla kierroksilla

  • Vältä koneen ylimääräistä kuormittamista ja moottorin käynnistämistä kylmänä

  • Huolehdi renkaiden kunnosta ja rengaspaineesta

  • Käytä aina työkonekäyttöön tai tieliikenteeseen tarkoitettua polttonestettä, joka täyttää normin EN 590 mukaiset vaatimukset