Markkinoilla liikkuu ympäristönhoitokoneiden suoritusarvoja vertailevia esitteitä, joissa esitetään ominaisuuksia puutteellisesti – ja jopa harhaanjohtavia väitteitä. Valmistajien ja mallien kirjo tekee koneiden käyttöominaisuuksien kattavasta vertailusta hankalaa.
Siksi haluammekin selventää asiaa Wille-ympäristönhoitokoneiden osalta.

Nopeus ja vetokyky

Konemalli Nopeus (km/h) Vetokyky (daN)
silhouette of 265
0-15 / 0-36 1050 / 550
silhouette of 365
0-36 1500
silhouette of 465
0-40 1600
silhouette of 665
0-20 / 0-50 4200 / 2100
silhouette of 865
0-20 / 0-50 4720 / 2330

Wille-ympäristönhoitokoneiden huippunopeus siirtoajossa vaihtelee mallista riippuen 36 ja 50km/h:n välillä. Suurin siirtonopeus rajoitetaan kuitenkin kunkin maan moottorityökoneita koskevan lainsäädännön mukaisesti – Euroopassa maksiminopeus on yleisesti 40 km/h.

Monipuolisuus

Wille Optim

Willen vahvuus on oma laaja työlaitemallisto. Kattavan Wille Optim-työlaitevalikoiman yhteensopivuus peruskoneeseen on paras mahdollinen, joten urakointi on tehokasta ja turvallista ympäri vuoden. Työlaitteita valmistetaan noin 1 000 kpl vuodessa, ja ne ovat CE-merkittyjä.

Monipuolinen hydrauliikka mahdollistaa lisäksi myös muiden valmistajien työlaitteiden käyttämisen.

Tuottavuus

View from the cabin to the attachment is excellent.

Willen ohjaamo on erittäin mukava ja ergonominen. Kuljettajalla on esteetön näkyvyys edessä olevaan työlaitteeseen, koska kuormaajan aisat ovat ohjaamolinjan ulkopuolella. Ympäristön seuraaminen sivu- ja takaikkunoista on vaivatonta. Aisaston rakenne ja kiinnitys takaavat osaltaan koneen hyvän tasapainon ja kestävyyden kovassa ammattikäytössä.

Wille family contains different size machines for different scale of work.

Wille on kokoluokassaan poikkeuksellisen voimakas. Mallistossa on viisi kokoa 2,0 tonnista 6,8 tonniin. Willen paino ilmoitetaan siten, että koneessa on takanostolaite, 75 kg:n kuljettaja ja polttonestesäiliö on 90% täynnä. Willessä on lähes aina takanostolaite, joka sisältyy valmistajan ilmoittamiin koneen paino- ja kaatokuorma-arvoihin.

Some manufacturers include the fluid filled tires into reported weight of the machine

On konevalmistajia, jotka tekevät eron malliensa välille esim. nestetäyttöisillä renkailla. Se on keinotekoinen tapa nostaa kaatokuormaa, kun paino ei ole koneessa itsessään.

Vastuullisena konevalmistajana katsomme esim. nestetäyttöiset renkaat lisävarusteiksi ja mittaamme Willen kaatokuorman ilman lisäpainoja. Monet asiakkaat ovat tunteneet itsensä petetyiksi huomatessaan vasta kaupanteon jälkeen, että ovat ostaneet vettä. Me olemme sitä mieltä, että koneiden ominaisuudet ja suorituskyky on kerrottava selkeästi.

Wille's loader geomertry is optimal for safe working: the peak capability is available near ground

Wille-ympäristönhoitokoneiden nostovoima on suurimmillaan nostettaessa kuormaa ylös maasta. Turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta on tärkeätä, että painava kuorma voidaan laskea aina hallitusti alas. Yläasennon ala-asentoa suurempi nostovoima on turvallisuusriski!

Willen kuormaajan aisasto on suunniteltu siten, että kaivuusyvyys on mallista riippuen 110–240 mm.

Wille has excellent combination of stability, strenght and capability. The bigger the Wille, the bigger the attachments

Nostovoiman, tasapainon ja vahvuuden yhdistelmällä on merkitystä. Mitä isompi Wille, sitä suuremmat työlaitteet. Esim. Wille 665 voidaan varustaa 1900 litran lumikauhalla ja 865-malli 2500 litran lumikauhalla.

 

Konemalli Melu (dbA) sisä/ulko kaatokuorma työlaitekiinnityksessä (kg) suorana/linkussa nostovoima työlaitekiinnityksessä (kN) alhaalla/ylhäällä konepaino (kg)
silhouette of 265
<77 / -   13,0 / 12,0 2050
silhouette of 365
<77 / <101 1260 / 1110 17,7 / 7,4 2700
silhouette of 465
<76 / <101 1680 / 1450 24,7 / 11,6 3180
silhouette of 665
<72 / <101 4140 / 3600
4645(* / 4035(*
41,0 / 30,2 5660
6060(*
silhouette of 865
<70 / <102 5000 / 4330
5495(* / 4760(*
65,8 / 42,5 6780
7280(*

*) Nestetäytetyin takarenkain vastaten kilpailijan ilmoittamia arvoja.

Vilakone ilmoittaa meluarvon takuuarvona. Kaikki valmistetut koneet ovat tuon arvon sisällä.

Wille engine cover slides entirely open.
Konepeitto on kokonaan avattava, minkä ansiosta moottori on helposti huollettavissa.
 

 

 

 
The comfortable cabin has great visibility to the front work attachment.
Kuljettajalla on esteetön näkyvyys edessä olevaan työlaitteeseen.
 

Ympäristö ja hydrauliikka

Automatic Eco Drive fuel save symbol

Malleissa Wille 665 ja 865 on CAT Off Road 3B -moottorit, joiden suurin kierrosluku on 2200 kier./min. Kun maksimi ajonopeus on saavutettu, moottoriautomatiikka laskee kierrosluvun arvoon 1950 kier./min. Moottorin kuormituksen lisääntyessä, esim. ylämäessä, automatiikka nostaa moottorin kierrosluvun tarvetta vastaavaksi. Polttoaineen kulutus ja päästöt laskevat jopa neljänneksellä erityisesti raskaassa siirtoajossa.

 

 

No need to stop for filter service

Moottoreissa on automaattisesti regeneroituva hiukkassuodatin. Suodattimeen kertyneet partikkelit palavat moottorin käydessä. Markkinoilla on moottoreita, joissa tätä puhdistusautomatiikkaa ei ole. Tällöin työ joudutaan keskeyttämään ja moottoria käyttämään erikseen kuormitettuna, jotta pakokaasut kuumenevat riittävästi ja suodatin puhdistuu. Tämä toimenpide keskeyttää työnteon ja kuormittaa ympäristöä.

 

 

 

Combining pumps for maximum hydraulic flow

Willessä on monipuolinen hydrauliikkajärjestelmä. Kaikissa malleissa on kaksi työhydrauliikkapumppua ja kaksi erillistä piiriä, joten useita työlaitetta voidaan käyttää samanaikaisesti. Suurimmissa Wille-malleissa on säätötilavuuspumppu ja markkinoiden tehokkain moottorihydrauliikkajärjestelmä. Eräät valmistajat laskevat tarkoitushakuisesti moottori- ja sylinterihydrauliikan tuotot yhteen, mikä ei anna vertailukelpoista tulosta moottorihydrauliikan tuotolle. Alla on mallikohtaisesti tietoa siitä, kuinka paljon tuottoa saadaan työlaitteille käytettäessä työpumppuja erikseen tai yhdistettynä.

Konemalli Moottorihydrauliikan maksimivirtaus (l/min) pumppujen tuotto yhdistettynä (l/min
silhouette of 265
36 + 54 90
silhouette of 365
36 + 54 90
silhouette of 465
52 + 0-80 132
silhouette of 665
55 / 0-145 200
silhouette of 865
55 / 0-145 200