Ajovoimansiirto

Kun teet työtä epätasaisella alustalla tai pito eri renkaiden alla vaihtelee, huomaat erot työkoneiden tavassa liikkua hankalissa olosuhteissa. Mekaanista ajovoimansiirtoa hyödyntävä Wille on parhaimmillaan liukkailla pinnoilla.

Napamoottoreissa voimansiirto tehdään korkeapaineletkujen avulla. Moottoreille voima viedään korkeapaineletkulla runkonivelen yli: kun nivel taittuu ajon aikana tehtävissä käännöksissä, käännökset taivuttavat myös letkua ja aiheuttavat sille mekaanista rasitusta ja kulumaa. Nämä puolestaan lisäävät riskiä, että letkuun tulee ajon aikana vaurioita.

Voima ohjautuu tasaisesti kaikille vetäville pyörille, ja renkaiden pito säilyy paremmin.

Willeissä hyödynnetään mekaanista ajovoimansiirtoa, jossa voima siirretään renkaille akseleiden kautta, eikä nivelen yli ohjatulla letkulla. Voima ohjautuu tasaisesti kaikille vetäville pyörille, ja renkaiden pito säilyy paremmin.

Mekaaninen ajovoimansiirto on arkipäivää suurissa koneissa, mutta harvinainen ominaisuus pienen kokoluokan työkoneissa. Meidän pikkujättiläisemme Wille 265 onkin kokoluokassaan ainutlaatuinen yksilö – siinä mekaaninen ajovoimansiirto on koneen vakio-ominaisuus.